Rimelige takstoler !

Små takstoler – bredde 3,6 m 12 stk. kr. 3 500,–
Store takstoler – bredde 7,5 m 13 stk. kr. 5 000,00