Historie

Åsebø Sag drives i dag av Henning og Eivind Aasebø. Det var deres far Erling Aasebø som startet med en liten tømmersag på 60-tallet, i tillegg til at han drev som selvstendig byggmester. Midt på 80-tallet ble området utvidet og det ble etablert en nyere sag og dimensjonshøvel. Tilgang på tømmer og krav fra markedet gjorde at denne type drift ikke var lønnsom. Tømmersag og høvel ble avviklet, og Henning og Eivind startet da opp trelasthandel kombinert med byggevirksomhet, som i dag også er kjernevirksomheten i bedriften.