Netty sine verdier

    • Positivt menneskesyn
    • Kunnskap
    • Kvalitet i det vi utfører og i våre produkter

    Etiske retningslinjer
    Vi legger stor vekt på rederlighet, ærlighet og åpenhet i all vår virksomhet. Alle ansatte har ansvar for å etterleve denne retningslinje, både i omgang med hverandre og våre kunder.